ජංගම දුරකථන
+8615060998750
විද්යුත් තැපෑල
galen@tierodend.cn
 • Ball Joint
 • King Pin Kit
 • Bolt
 • Torque Rod

අපගේ නිෂ්පාදන

සැබෑ කරුණු

අපට මෙහි සුපිරි කරුණු කිහිපයක් තිබේ

 • ExperienceExperience

  30 අවුරුදු +

  අත්දැකීමක්

 • Export VolumeExport Volume

  මිලියන 10 +

  අපනයන පරිමාව

 • CountryCountry

  40+

  රට

අයදුම්පත්

 • Applications
 • Applications
 • Applications
 • Applications